ESKILSTUNA BIOGAS

 
 

Eskilstuna Biogas AB är ett bolag som är bildat för att bygga och driva en biogasanläggning för rötning av gödsel, vall, matavfall och andra organiska restprodukter.


Syftet med biogasanläggningen är att producera biogas i flytande form, så kallad LBG (Liquefied BioGas), samt bilda en nod för produktion av gödselmedel och därmed bidra till utvecklingen av lantbruket i norra Sörmland. Beräknad produktion av LBG är 6 - 10 milj Nm3 per år.


Eskilstuna Biogas AB har erhållit stöd från Klimatklivet för byggnation av en biogasanläggning på Österrekarne Häradsallmänning S:3>10 söder om Svealandsbanan.


För uppdateringar om projektet, följ oss på vår Facebooksida!
 

Om Eskilstuna Biogas AB